Waarom alle leden van verenigingen ook lid van de Bond (moeten) zijn

De activiteiten die onder de vlag van de Tafeltennisbond vallen, binnen en buiten de afdelingen, worden uitgevoerd door een grote groep enthousiaste vrijwilligers. De activiteiten worden betaald uit het budget dat de bond weet te verwerven, voornamelijk afkomstig uit contributies en subsidie vanuit NOC*NSF, de afdracht van de Nederlandse Loterij.

De contributie van de leden gaat natuurlijk naar de club, Een onderdeel daarvan zijn de Bondsbijdragen van de leden. Verenigingen hebben de plicht om alle leden aan te melden bij de Bond (Algemeen Reglement van de NTTB, artikel 9 lid 2). Ook het budget dat de afdelingen toegewezen krijgen door de Bondsraad, is gebaseerd op het aantal leden van de afdeling bij de Bond. Dit aantal leden telt overigens ook mee voor de hoogte van de subsidie die de Bond krijgt van NOC*NSF!

Met het afdelingsbudget worden alle verenigingen en hiermee al hun leden ondersteund. Het is dus voor de verenigingen en leden van belang te zorgen dat alle verenigingsleden ook zijn aangemeld bij de Bond. Alleen dan is het budget van de afdeling ook zo hoog als het moet zijn op basis van het aantal verenigingsleden.

Omdat de Bondscontributie vroeger erg laag was, leek het toen logisch om hem niet apart te benoemen maar in de verenigingscontributie op te nemen. Nu lijkt het handiger om hem apart zichtbaar te maken. Hij is overigens nog steeds laag, recreanten betalen slechts € 1,58 per maand (€ 19,- per jaar), minder dan een kop koffie.

Veel verenigingen doen dat al. Het kan echter voorkomen dat een vereniging een recreant niet aanmeldt bij de Bond. Een dergelijk lid noemen we een ‘grijs lid’. Dit verenigingslid draagt niet bij aan de Bond, telt niet mee voor subsidie van het NOC*NSF, telt niet mee voor het afdelingsbudget dat de afdeling krijgt en heeft wel voordeel van de activiteiten van de afdeling voor de vereniging. Mogelijk is het lid zelfs geworven met ondersteuning van de afdeling of Bond. Zo zijn er verenigingen die met hulp van Bonds- of Afdelingsactiviteiten leden binnenhalen, maar ze vervolgens niet allemaal opgeven.

Omdat ‘grijze leden’ er voor zorgen dat de Bond en de afdeling minder geld beschikbaar krijgen, ontzeggen verenigingen die dit doen de eigen vereniging én andere verenigingen ondersteuning die er anders wel zou zijn. We moeten er met elkaar voor zorgen dat alle leden zijn aangemeld bij de Bond.

Inhoudelijke redenen
Naast bovengenoemde voornamelijk financiële toelichting om alle leden aan te melden willen we ook een paar inhoudelijke redenen/voorbeelden noemen.

Dit jaar hebben we volop ingezet op Table Stars en Fifty+ViTT/Bettine programma’s. Hiermee hebben we diverse verenigingen geholpen om doelgroepgericht aan ledenwerving te doen. We gaan volgend jaar verder met deze plannen en zullen ook op andere manieren de verenigingen helpen om hun ambities waar te maken en zich te ontwikkelen. Deze activiteiten zullen gaan leiden tot ledengroei. Hij is mooi als we deze resultaten zowel inhoudelijk (good practices) als cijfermatig (meer leden, meer inkomsten) kunnen laten zien. De bekendheid van onze sport zal hiermee groeien, wat mogelijkheden biedt in contacten met bijvoorbeeld gemeentes en andere externe partijen, en ook bij het genereren van aanvullende inkomsten uit bijvoorbeeld fondsenwerving en sponsoring.

Het aanbod dat we als Tafeltennisbond bieden, willen we laten aansluiten bij de wensen van de diverse doelgroepen. Hiertoe is het belangrijk om te weten bij welke verenigingen mensen uit welke doelgroepen spelen. Denk hierbij onder andere aan aanbod voor startende jeugd, voor 50-plussers en voor parasporters. Omdat deze leden nu soms niet zichtbaar zijn voor ons is het lastig om hierop beleid te maken en uit te voeren.

U kunt reacties geven op TTNieuws.nl onder het bericht. Deze worden na goedkeuring op de website geplaatst.

Bron: www.nttb.nl

Reageer op dit artikel

avatar
  Schrijf in  
Abonneren op